Alena Čepilová

Alena Čepilová

Inženýring

Inženýrská činnost

O mně

Od roku 2019 poskytuji soukromým investorům a firmám inženýrské služby v oblasti zajišťování správních řízení pro realizaci a užívání staveb. Působím v lokalitách Děčín, Ústí nad Labem, Lovosice, Liberec, Teplice.

V rámci své inženýrské činnosti využívám zkušeností, které jsem získala během předchozí praxe ve stavebnictví, a to jak ve státní správě, tak i soukromých firmách. Ke každému projektu přistupuji individuálně a zodpovědně. Neboť každý průběh projektu je jedinečný, i když se jedná o typovou stavbu, protože každá stavba je umístěna na jiném pozemku, který má svá specifika a platí pro něj jiné podmínky a regulativy.

 

 

 

 

Ing. Alena Čepilová

Komplexní inženýrské služby s odborností, legislativními znalostmi a lidským přístupem.

Služby

 • Územní řízení
  • Rozhodnutí o umístění stavby,
  • Rozhodnutí o změně využití území,
  • Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
  • Rozhodnutí o oddělování, či scelování pozemků)
 • Stavební řízení
  • Ohlášení stavby
  • Stavební povolení,
 • Kolaudační souhlas
 • Zkušební provoz
 • Ohlášení dokončení stavby
 • dodatečné stavební řízení,
 • pasport staveb

Předmět služeb

01.

Běžné stavby

 • Stavby pro rodinné bydlení a rekreaci,
 • Drobné stavby a vedlejší stavby
 • Průmyslové stavby, stavby občanského vybavení, aj.
02.

Speciální stavby

 • Vodní díla – studny, ČOV, přípojky, vody, kanalizace, elektra, prodloužení vodovodního, nebo kanalizačního řadu, lávky
 • Komunikace
03.

Terénní úpravy a práce podléhající správnímu řízení

04.

Stavební úpravy a rekonstrukce staveb

05.

Přístavby a nástavby

Ceník

První osobní konzultace v rozsahu cca do 60 min je zdarma. 

V průběhu této konzultace mě klient seznámí se svým požadavkem, prodiskutujeme možnosti a průběh jeho řešení, případně možné problémy, které mohou nastat. Na základě této diskuze, pak budu moci vytvořit návrh cenové nabídky.

Cena za inženýrskou činnost vychází ze Sazebníku pro navrhování orientačních nabídkových cen projekčních a inženýrských činností UNIKA – Novela 2022-2023

Hodinová sazba dle uvedeného sazebníku činí 690,-Kč (nejsem plátce DPH) – účtuji skutečný čas věnovaný konkrétnímu případu.

Orientační ceny za inženýrskou činnost

Ceny se odvozují od složitosti stavby a lokálních podmínek.

V uvedené ceně nejsou započítány správní poplatky, či ceny zajišťovaných posudků, projektové dokumentace, atd.

 

Orientační cena za zajištění stavebního povolení (pokud lze spojit, pak je v rámci této ceny zajištěn i územní souhlas, či územní rozhodnutí)

 • Pro samostatný objekt rodinné zástavby (RD, nebo objekt samostatně stojící garáže, přístavba, nebo nástavba, objekt DČOV, stavba studny, apod.)
  20.000,-Kč až 25.000,-Kč

 • průmyslový objekt/objekt občan. vybavenosti
  23.000,-Kč až 30.000,-Kč
 • Orientační cena za vyřízení ohlášení dokončené stavby/Kolaudace
  14.000,- až 20.000,-Kč

Reference

Moje projekty budou brzy zveřejněny …

Novinky z blogu

Kontakt

Ing. Alena Čepilová
Adresa

Stoliční 1205/6
405 02 Děčín II.- Nové Město

Kontakt

Tel. číslo: +420 602 220 512

E-mail: alena@cepilova.cz

Dat. schránka: 2y2gn7s

IČO: 08649715,

DIČ: CZ6451171760